Gør verden mere mangfoldig med universelt design: Her er 4 skridt til at komme i gang.

Ved at tænke i universelt design kan vi indrette vores omgivelser, så flere har mulighed for at deltage og gøre sig gældende. Du kan også være med. Forskningsdirektør i Bevica Fonden Camilla Ryhl præsenterer her fire gode indledende skridt.

Af Camilla Ryhl, gæsteskribent hos Impact Insider

Universelt design repræsenterer en mulighed for faktisk at gøre noget ved et af de komplekse problemer, hvor løsningerne ikke skal findes ét sted for ét problem, men snarere går på tværs og skal findes i forening – den slags problemer, som det er gået op for os, at verden er fuld af.

I Danmark er begrebet relativt nyt, og de fagligheder, der har kendt til det, har primært befundet sig inden for design og arkitektur. 

Men universelt design repræsenterer et greb, som vi kan bruge på tværs af
fagligheder lige fra arkitektur og design, til pædagogik, ledelse, kommunikation, politikudvikling, produktudvikling og meget andet; altså som et værktøj vi kan bruge på tværs – hvilket er præcis, hvad der er brug for, når vi skal prøve kræfter med de komplekse problemer.

Hvis jeg skal sige det med et lidt fortærsket udtryk, så er det kun fantasien, der sætter grænser i forhold til at bruge universelt design som værktøj til at give plads til flere.

Universelt design handler om at indrette verden på en måde, så flere har mulighed for at deltage og gøre sig gældende de steder, de ønsker det – og når vi taler om universelt design, så handler det om diversitet i forhold til funktionsevner og fysisk og psykisk formåen. 

Det er vigtigt, fordi flere hjerner tænker bedre end én. Og fordi forskellige erfaringer gennem livet og en mere mangfoldig sammensætning af mennesker på arbejdspladserne, i politik, på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalerne giver bedre løsninger på de udfordringer, vi står overfor. 

Det ved de store virksomheder godt, og derfor er netop mangfoldighed, inklusion og rummelighed blevet nøglebegreber blandt ledere.

Og her kommer det tværfaglige universelle design begreb ind som en kærkommen hjælper med konkrete handlinger, som alle kan gøre. 

Du får fire af dem her:

1. Bliv bevidst om blinde vinkler

Vi har alle blinde vinkler. Som samfund og som individer har vi blinde vinkler i forhold til, hvordan vi tænker mennesker med handicap og funktionsnedsættelse ind i den måde, vi designer vores samfund på. 

Bevidst og ubevidst laver vi ofte separate løsninger for mennesker med handicap.

Vi tager afsæt i en indforstået ’dem og os’-forståelse af, hvem brugerne er; en ’minoritet og majoritet’-tilgang.

Spørg dig selv: Hvordan forstår vi handicap? Hvilke forestillinger har vi om mennesker med handicap? Er det for eksempel altid en kørestol, vi ser for os, eller har vi et mere nuanceret billede af, hvad handicap er?

Handicap og funktionsnedsættelse er en naturlig del af det at være menneske – og mennesker med handicap findes på tværs af alle andre minoriteter, majoriteter og identiteter.

Øv dig i at reflektere over og diskutere dine egne blinde vinkler – og gør det sammen med dine kollegaer og din øvrige omgangskreds.

2. Verden er mangfoldig – det skal løsningerne også være

Mennesker med handicap er forskellige, og handicap er forskellige. Derfor skal løsningerne også være det. Med andre ord kræver diversitet i brugerbehov, at man finder diversitet i de løsninger, man skaber.

En universelt designet løsning er én løsning, så længe det ikke er den laveste fællesnævner for alle. Nogle gange kan situationen dog også diktere, at den universelt designede løsning skal være et katalog af løsninger, for eksempel tre forskellige skrankehøjder eller to måder at få informationer på i en digital løsning, fordi én løsning for alle ikke fungerer.

3. Vær normkritisk

Vær bevidst om egen og fælles forståelse af, hvem brugerne er. Hvad er din egen forestilling om mennesker med handicap, og hvordan kan den udfordres?

Cirka 30 procent af den danske befolkning lever med en selvrapporteret funktionsnedsættelse, der påvirker deres liv i hverdagen. Det gælder både fysiske, sanselige, kognitive, neurodivergente og psykosociale funktionsnedsættelser.

 De er også enlige, fædre, mødre, chefer, fodboldfans, tangodansere, teenagere og skolelærere. 

Handicap og funktionsnedsættelse eksisterer på tværs af alle aldre og identiteter, og mennesker med handicap er verdens største minoritet. 

Stil derfor spørgsmål til din egen forestilling om, hvem mennesker med handicap er, og vær nysgerrig på det sprog og de ord, du bruger, når du taler om mennesker med handicap.

4. Søg viden – og tag ét skridt af gangen

Universelt design er et komplekst vidensfelt, der kræver tværfaglig viden og samarbejde for at blive løst.

Den viden er både den erfarede viden og den faglige viden. Det er også den praksisbaserede og den akademiske viden; det er viden om alle aspekter af det levede liv, og derfor er tværfagligheden så afgørende.

Søg derfor din viden hos mange forskellige eksperter, og vær bevidst om, at regelværket inden for eksempelvis byggeri kun repræsenterer minimumskrav. 

Universelt design er et nyt vidensfelt og et nyt begreb i en dansk kontekst, og det kræver erfaring, afprøvning og forsøg at blive klogere – og det er bedre at tage små skridt end ikke at bevæge sig overhovedet.

Artiklen er udgivet i Impact Insider den 29. maj 2023