Vores bestyrelser

Vi arbejder for en verden, hvor mennesker med bevægelseshandicap har størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Det har vi gjort siden 1872.

Bevica Fondens bestyrelse

Læs mere

Dr.med. og Ph.d., professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, og generalsekretær i Videnskabernes Selskab (09.03.1958)

Indtrådt i bestyrelsen i 2005. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024. Kan genvælges.

Anses som afhængigt i bestyrelsesmedlem.

Telefon: 40 28 91 06
E-mail: ts@hst.aau.dk

Særlige kompetencer

Bred erfaring fra bestyrelsesarbejde i medicoteknologiske selskaber og erhvervsdrivende og almennyttige fonde. Særlige kompetencer inden for forskning, forskningsevaluering og forskningsledelse.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Bevica Innovation A/S,
Bevica Fondens Legatudvalg,
Komitéen UIA 2023 Copenhagen,
AnyBody Technology A/S,
Egmont Højskolen,
Fondenes Videnscenter og
Elsass Fonden

Læs mere

Cand.jur., direktør i CALUM A/S (12.04.1967)

Indtrådt i bestyrelsen i 2021 og valgt frem til 2025. Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer

Mange års relevant direktørerfaring. Forinden en karriere som advokat og efterfølgende politiker og minister. Sideløbende en aktiv bestyrelseskarriere.

Tillidshverv

Bestyrelsesformand: Gatehouse Holding A/S, Gatehouse Maritime A/S, Gatehouse Telecom A/S, Safe Green Logistics A/S

Bestyrelsesmedlem: CALUM Capital, CALUM Ejendomsinvest A/S, CALUM Boligejendomme A/S, Ejendomsråd Realkredit Danmark

Læs mere

Landsformand i Dansk Handicap Forbund (07.06.1956)

Indtrådt i bestyrelsen i 2007. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024. Kan genvælges. Indstillet af Dansk Handicap Forbund.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer

Bred erfaring inden for levevilkår for mennesker med handicap.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem: Egmont Højskolen
Næstformand: Vanførefonden

Læs mere

Investeringsrådgiver (15.04.1956)

Indtrådt i Bevica Fondens bestyrelse i 2018. Genvalgt i 2022 og valgt frem til 2026. Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer

Særlige kompetencer inden for finansielle og investeringsmæssige problemstillinger.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem: Halberg-Gundersen Invest, Kapitalforeningen BLS Invest

Læs mere

Agr.dr., MSc, landskabsarkitekt, professor (MSO)
(01.07.1971)

Indtrådt i bestyrelsen i 2019 og valgt frem til 2023. Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer

Særlige kompetencer inden for universelt design, evidensbaseret sundhedsdesign og tværvidenskabelig forskningsledelse.

Bevica Fondens legatudvalg

Læs mere

Dr.med. og Ph.d., professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, og generalsekretær i Videnskabernes Selskab (09.03.1958)

Indtrådt i bestyrelsen i 2005. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024. Kan genvælges.

Anses som afhængigt i bestyrelsesmedlem.

Telefon: 40 28 91 06
E-mail: ts@hst.aau.dk

Særlige komptencer

Bred erfaring fra bestyrelsesarbejde i medicoteknologiske selskaber og erhvervsdrivende og almennyttige fonde. Særlige kompetencer inden for forskning, forskningsevaluering og forskningsledelse.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Bevica Innovation A/S
Bevica Fondens Legatudvalg
Komitéen UIA 2023 Copenhagen
AnyBody Technology A/S
Egmont Højskolen
Fondenes Videnscenter
Bestyrelsesmedlem: Elsass Fonden

Læs mere

BA i engelsk og fransk (19.03.1957)

Indtrådt i bestyrelsen i 2010. Genvalgt i 2022 og valgt frem til 2026. Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige komptencer

Bred erfaring som PA for ledelse og direktion inden for forsikring og pension

Tillidshverv

Medlem af Dansk Handicap Forbunds hovedbestyrelse og Vanførefondens repræsentantskab.

Læs mere

Landsformand i Dansk Handicap Forbund (07.06.1956)

Indtrådt i bestyrelsen i 2007. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024. Kan genvælges. Indstillet af Dansk Handicap Forbund.

Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige komptencer

Bred erfaring inden for levevilkår for mennesker med handicap.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem: Egmont Højskolen
Næstformand: Vanførefonden

Læs mere

Direktør i Bevica Gruppen (01.10.1964)

Indtrådt i bestyrelsen i 2014. 

Anses som uafhængigt i bestyrelsesmedlem.

Telefon: 50 60 06 60
E-mail: marianne@bevica.dk

Særlige komptencer

  • Mange års erfaring med filantropi med fokus på udvikling af projekter i partnerskaber
  • Cand.merc fra institut for afsætningsøkonomi
  • CBS bestyrelsesuddannelse

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i følgende:
Bevica Innovation A/S,
Bevica Fondens Legatudvalg,
Egmont Højskolen,
Fondenes Videnscenter

Bevica Innovation A/S bestyrelse

Læs mere

Dr.med. og Ph.d., professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, og generalsekretær i Videnskabernes Selskab (09.03.1958)

Indtrådt i bestyrelsen i 2005. Genvalgt i 2020 og valgt frem til 2024. Kan genvælges.

Anses som afhængigt i bestyrelsesmedlem.

Telefon: 40 28 91 06
E-mail: ts@hst.aau.dk

Særlige komptencer

Bred erfaring fra bestyrelsesarbejde i medicoteknologiske selskaber og erhvervsdrivende og almennyttige fonde. Særlige kompetencer inden for forskning, forskningsevaluering og forskningsledelse.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Bevica Innovation A/S
Bevica Fondens Legatudvalg
Komitéen UIA 2023 Copenhagen
AnyBody Technology A/S
Egmont Højskolen
Fondenes Videnscenter
Bestyrelsesmedlem: Elsass Fonden

Læs mere

Investeringsrådgiver (15.04.1956)

Indtrådt i Bevica Fondens bestyrelse i 2018. Genvalgt i 2022 og valgt frem til 2026. Kan genvælges.

Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige komptencer

Særlige kompetencer inden for finansielle og investeringsmæssige problemstillinger.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem: Halberg-Gundersen Invest, Kapitalforeningen BLS Invest

Læs mere

Direktør i Bevica Gruppen (01.10.1964)

Indtrådt i bestyrelsen i 2014. 

Anses som uafhængigt i bestyrelsesmedlem.

Telefon: 50 60 06 60
E-mail: marianne@bevica.dk

Særlige komptencer

  • Mange års erfaring med filantropi med fokus på udvikling af projekter i partnerskaber
  • Cand.merc fra institut for afsætningsøkonomi
  • CBS bestyrelsesuddannelse

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i følgende:
Bevica Innovation A/S,
Bevica Fondens Legatudvalg,
Egmont Højskolen,
Fondenes Videnscenter