Mand på trehjulet cykel/MoveGreen

Forskere etablerer forsøgsanlæg

Forskere etablerer forsøgsanlæg, så flere kan få adgang til naturen Danmarks natur rummer mange oplevelser, men for 300.000 danskere med et bevægelseshandicap er naturen svært tilgængelig. Det det vil forskere fra Københavns Universitet ændre på og de er nu tæt på at etablere et forsøgsanlæg ”Move Green Lab”- i Arboretet i Hørsholm. Anlæggelsen forventer at… Læs mere
Luftfoto: Kort over ønskede stiforløb i Arboretet

Move Green Lab

Udendørs designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen Et stort udendørs forsøgslaboratorie skal hjælpe med at gøre naturen mere tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. Forskerne skal bruge laboratoriet til at udvikle metoder til at gøre naturområder tilgængelige uden samtidig at ødelægge deres sundhedseffekt. Laboratoriet danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet. Move… Læs mere