Fitness skal være for alle kroppe

Alle kroppe bør have ligeværdig mulighed for fysisk aktivitet i fitnesscentre. Resultaterne fra kampagnen ’Fitness for alle’ viser, hvordan fitnesscentrene kan blive mere inkluderende.

Det gavner alle at få rørt sig mest muligt. Det har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og vores livskvalitet. Dog har mange foreningsdrevne fitnesscentre flere barrierer, som står i vejen for at kunne byde mennesker med bevægelseshandicap ind i fællesskabet i fitnesscentrene. Barriererne kan blandt andet være ekskluderende adgangsforhold og indretning af centeret samt manglende uddannelse af personalet.

Kampagnens resultater baner vejen for inkluderende fitnesscentre

Med tre eksempelprojekter, som har sit udspring i den nyeste forskning på området, viser kampagnen, hvordan foreningsdrevne fitnesscentre kan gentænkes, omdannes og indrettes på nye og innovative måder, så alle får ligeværdig mulighed for at sætte gang i kroppen i fællesskab med andre – både før, under og efter træning. Udover ligeværdige fysiske løsninger, understreger resultaterne vigtigheden i, at instruktørerne også skal klædes fagligt på til at rådgive mennesker med alle typer af kroppe og fysisk udgangspunkt.

De tre eksempelprojekter er:

– Viking Atletik i Rønne (videoen ovenfor)

– Gårslevhallen i Vejle

– Gladsaxe MultiFitness

Konklusioner

Det kræver et løbende arbejde med kulturændringer i foreningen som organisation og med hverdagshandlinger både i relation til den fysiske indretning, fitnessmaskiner, udvikling af holdtræning og de sociale aktiviteter og hverdagens dialoger. Det handler om at gå fra en forståelse af, at nogle funktioner – f.eks. handicaptoiletter – er forbeholdt særlige brugere, til at fitnesscentrets faciliteter er til for alle medlemmerne og forsøger at favne så mange behov som muligt.

Der er et potentiale i opbygningen af samarbejder med landsdækkende organisationer, der arbejder med mennesker med forskellige typer af fysiske funktionsnedsættelser. Fitnessforeningerne har brug for organisationernes viden og rolle som gatekeepers til målgruppen og til andre aktører på området (som kommune, fysioterapeutklinikker, genoptræningscentre m.m.), for at få forbindelse til og forståelse af mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Viden om at universelle fitnesstræningsmaskiner stort set koster det samme som andre fitnessmaskiner, nemt kan bruges af medlemmer uden fysiske funktionsnedsættelser, samt at der ikke er en træningsmæssig forskel, er grundlæggende pointer i kommunikationen til og motiveringen af foreningerne til at indtænke universelt design i deres fitnesscenter.

At skabe et universelt fitnesscenter ligger også i de små detaljer – og kræver ikke nødvendigvis et større byggeprojekt. Det handler også om, hvorvidt knagerækker hænger i forskellige højder? Er der en bænk, som man kan hvile sig på eller sidde på, mens man bruger maskinerne? Er der skabt tilstrækkeligt med plads mellem maskinerne, så medlemmer med hjælpemidler kan bevæge sig rundt? Er der omklædnings- og toiletfaciliteter til forskellige behov?

Hvilke grundlæggende greb til universelt design identificerer foreningen, og hvordan kan det være en ’rettesnor’ i en eventuel byggeproces, ved indkøb af fitnessmaskiner, i uddannelse af instruktører såvel som for kulturændringen i foreningen?

Overbygningsuddannelsen bidrager med vigtig viden og klæder instruktørerne på til at kunne vejlede og motivere medlemmer med fysiske funktionsnedsættelser. Instruktørernes viden deles med andre instruktører som med bestyrelse og implementeres dermed ind i, hvordan foreningen skaber og udvikler rammerne for at være en inkluderende fitnessforening.

Gode råd

Her finder foreninger gode råd til, hvordan der kan skabes inkluderende fitnesscentre, som giver ligeværdige deltagelsesmuligheder for at mennesker med bevægelseshandicap.

Erfaringsopsamling

Her finder du den samlede erfaringsopsamling på baggrund af kampagnen ‘Fitness for alle’ alt fra planlægning og byggeproces til eksekvering.

Pressemeddelelse

Formand, medlem og instruktør hos Viking Atletik åbnede i sommers dørene op for Rønnes første fitnesscenter med plads til alle mennesker og funktionsevner.

Pressemeddelelse

I videoen introducerer bl.a. foreningsformand Jakob Volther maskinhusets forvandling til Gladsaxe MultiFitness.

Pressemeddelelse

Følg med i videoen, når formand Lars Fogt Andersen præsenterer Gårslevshallen i Vejle som frontløber for nytænkende foreningsfitness.

Pressemeddelelse

Ny kampagne skal skabe nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig
for mennesker med bevægelseshandicap.

Fitness for alle

Projektperiode
2016 - 2023
Bevilling
3,4 mio. kr. fra Bevica Fonden
Finansering
Kampagnen blev finansieret af partnerskabet, mens TrygFonden støttede kampagnens forsknings- og formidlingsindsats.
Kontaktpersoner
Julie Enevoldsen, sekretariatet for Fitness for alle, julie@b-a-r-k.dk

Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet, ruben.lundtoft@bevaegdigforlivet.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk