Jubilæum: 150 års arbejde for et mere inkluderende menneskesyn

Hver måned i 2022 markerer Bevica Fonden sit jubilæum med en ny kortfilm, der handler om vores forestillinger om, hvad et menneske egentlig er. Alle har et menneskesyn. Hvad er dit?

Juni: Det menneskelige menneske

Frederik Stjernfelt

“Med begrebet menneskesyn henviser vi til en opfattelse af, hvad mennesket og menneskets væsenstræk er.”

I Bevica Fondens sjette kortfilm om menneskesyn mener professor i idéhistorie, Frederik Stjernfelt, at menneskesyn ikke kun er noget, der eksisterer mellem mennesker. Det er alle steder, og det skal vi være mere vågne over for.

For forskellige menneskesyn mødes og støder nemlig sammen alle steder og på forskellige niveauer i samfundet – blandt kollegaer, i institutioner og i konkurrerende politiske dagsordner. Ofte foregår det implicit, men hvis vi bliver mere vågne over for, at det netop er en kamp mellem menneskesyn, der foregår, så vil det gavne os alle sammen – den enkelte og samfundet i det hele taget.

Maj: Vores forskellighed er dét, vi har til fælles.

Camilla Ryhl

”Dét, at være menneske, er at have forskellige funktionsevner.” pointerer Camilla Ryhl, forskningsdirektør og leder af Universal Design Hub, i fondens femte kortfilm, der sætter vores menneskesyn under luppet.

Idealmennesket eksisterer ikke og bør derfor ikke antages som normen i vores samfundsindretning. Vi mennesker er forskellige og har forskellige funktionsevner – om det er permanent, midlertidigt eller bestemt af den situation, vi er i. Faktisk er diversitet i virkeligheden mere normen fremfor undtagelsen. Vores forskellighed er dét, vi har til fælles, og er netop essensen i universelt design.

April: Ret til at være her

Caspar Eric

”Hele vores samfund er ikke bygget til min krop. Så derfor støder den bare virkelig meget på samfundet.” Sådan siger Caspar Eric, der har CP, er digter, forfatter og frem for alt; mennesket i vores fjerde kortfilm om menneskesyn.

Han tydeliggøre i sin fortælling, at vi mennesker netop er forskellige og autentiske på hver vores måde, og at samfundet ikke altid rummer vores mangfoldighed.

Marts: Ability is only temporary

Jens Christian Wandel

I den tredje af Bevica Fondens kortfilm om menneskesyn kan du høre Jens Wandel, formand for FN-forbundet, kæde FN’s 17 verdensmål sammen med håbet om et mere rummeligt samfund. “Det virker nemlig for os alle sammen”, siger han, og det har han ret i. Den nye og mere bæredygtige verden, vi er i gang med at udvikle, skal virke for os alle sammen – uanset funktionsevne. Det er faktisk også skrevet ind i verdensmålene med løftet Leave No One Behind. Løftet bag udviklingen handler om, at inkluderende tilgang bliver aksiomatisk i vores innovation, vilje, samarbejde, samfundsindretning og menneskesyn for at skabe en bedre verden for os alle. Alle har et menneskesyn – hvad er dit?

Jens Wandel

Februar: Gensidig afhængighed

Svend Brinkmann

Bevica Fonden blev grundlagt for 150 år siden af Hans Knudsen på et ønske om et mere inkluderende samfund, hvor man ikke udelukker mennesker med handicap fra fællesskabet. Et samfund, hvor man ikke er mindre menneske, fordi man afviger fra en mere eller mindre snævert defineret normalitet. Men hvor kommer vores menneskesyn fra? Svend Brinkmann giver i vores anden film i rækken sit bud på, hvad vores menneskesyn kan være rundet af og hvordan det kan ses i den måde, man alment relaterer sig det til menneskelige på. Han citerer bl.a. Løgstrups berømte udsagn om, at vi aldrig har med et andet menneske at gøre uden at holde noget af det menneskes liv i vores hånd. Den magt, vi på den måde har over hinandens liv, skal vi bruge til at gøre noget godt for hinanden i vores gensidige afhængighed, pointerer Brinkmann. Vi har alle et menneskesyn. Hvad er dit?

Januar: Fri mig fra medlidenhed

Peter Rosenmeier

Første afsnit i en serie af film, hvor vi stiller skarpt på vores menneskesyn og dets betydning for mennesker med et bevægelseshandicap. Peter Rosenmeier er født i Hadsund i 1984. Han har været verdens- og paralympisk mester bordtennis. Peter Rosenmeier mangler halvdelen af højre arm, har tre fingre på venstre arm, mangler halvdelen af højre ben og 4 cm af venstre lårknogle. Det værste Peter Rosenmeier ved er, når han bliver mødt af en verden, der ser på ham med medlidenhed. Peter ønsker et opgør med samfundets misforståede hensyn og berøringsangst over for mennesker med fysiske handicap. Hvordan reagerer du, når du møder et menneske med et synligt handicap? Vi tager temperaturen på vores – og dit – menneskesyn med 12 kortfilm hen over året. Se den første film nedenfor.